Verklaring inzake gegevensbescherming

1. De perso(o)nen die gegevens verzamelen, zijn:

CoachOort en BU
Bauke van Oort
Dennis van Oort

2. WELKE GEGEVENS SLAAN WIJ OP?

We slaan alle gegevens op die we nodig hebben om de relaties met klanten te onderhouden. Deze gegevens variëren van bestanden met inbegrip van volledige naam, e-mailadres en land, tot meer uitgebreide gegevens met inbegrip van volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie hebben met de klant.

Als u een les bijwoont of een product koopt, slaan we om fiscale redenen uw belasting- of btw-nummer op, evenals alle gegevens die we nodig hebben om een correcte factuur te sturen in alle rechtsgebieden waarin we actief zijn.

We kunnen zowel uw verzendadres opslaan, voor de levering van het product, alsmede uw factuuradres, dat kan worden gebruikt om creditcardbetalingen of andere betalingsmethoden te controleren.

3. WAAROM SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

We slaan uw gegevens op om de diensten te kunnen leveren en om onze contractuele verplichtingen met onze klanten na te kunnen komen.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen om u informatie en producten te kunnen sturen en om u te kunnen registreren voor lessen en telefoonoproepen.

Lessen en telefoonoproepen worden opgeslagen en gedistribueerd zodat klanten de lessen of telefoonoproepen kunnen afspelen die ze hebben bijgewoond.

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

De maten van de Maatschap CoachOort en BU hebben toegang tot uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze contractuele afspraken met onze klanten. Dit zijn de personen Dennis van Oort en Bauke van Oort.

Bovendien vereist het uitbesteden van gespecialiseerde taken, bijvoorbeeld op het gebied van IT en boekhouding, soms dat we consultants toegang verlenen tot uw gegevens wanneer en waar dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens officiële autoriteiten of om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

Daarnaast (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Verenigde Staten van Amerika, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Ierland, en (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Australië. Alle drie partijen die “Access Consciousness” of “bedrijven” worden genoemd, hebben toegang tot uw basisgegevens (volledige naam, e -mailadres, postadres, land en telefoonnummer) wanneer u zich inschrijft voor een van mijn (Bauke) Access Consciousness-lessen via mijn algemene website of via www.accessconsciousness.com. Dit geldt zowel voor live (in-person) lessen, telefoonoproepen en online cursussen, als voor cursussen die live via audio en livestream worden aangeboden.

Let op: Access Consciousness krijgt alleen toegang tot uw basisgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een van de Access Consciousness-lessen of telefoonoproepen die Bauke u aanbied. Access Consciousness heeft geen toegang tot uw belasting- of btw-nummer.

5. DELEN WE UW GEGEVENS?

Zoals hierboven vermeld, deelt Bauke uw gegevens met Access Consciousness als u ervoor kiest om aan Access Consciousness-lessen deel te nemen.

Access Consciousness is een franchisesysteem dat gebruik maakt van een gedeeld wereldwijd marketinginstrument via de website www.accessconsciousness.com.

Let op:
Bauke deelt uw gegevens niet met “facilitators” bij wie u geen lessen hebt gevolgd.
Access Consciousness is gebonden aan dezelfde overeenkomst inzake gegevensbescherming als waaraan ik gebonden ben.

6. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

We bewaren de gegevens zolang:

– een van ons een relatie met u heeft als klant of als geïnteresseerde partij
– we wettelijk verplicht zijn om dat te doen, voor belastingdoeleinden
– totdat u zich uitschrijft of een van ons vraagt om uw gegevens te verwijderen

7. WELKE RECHTEN HEEFT U ALS KLANT OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING?

Als klant hebt u recht op:

– het beheer van uw e-mail of betaald abonnement
– de correctie van alle door ons opgeslagen informatie
– inlichtingen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen
– verwijdering of beperking van uw opgeslagen gegevens, indien u dat wenst.

Als u uw gegevens wilt bijwerken, wijzigen of veranderen, laat het ons dan weten door contact met een van ons op te nemen via dit e-mailadres: info@coachoort.com of energetischepraktijkbu@gmail.com

Als u uit onze database verwijderd wilt worden, neem dan contact met een van ons op via: info@coachoort.com of energetischepraktijkbu@gmail.com

8. ZIJN KLANTEN VERPLICHT HUN GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Ja, als klant moet u de gegevens verstrekken die we nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen binnen de verschillende diensten die we aanbieden.

Afhankelijk van wat u van ons vraagt, vragen we u informatie te verstrekken die kan variëren van uw volledige naam, e-mailadres en land tot uitgebreidere gegevens zoals volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie met u hebben.

9. PROFILERING EN AUTOMATISERING

We voeren geen enkele vorm van geautomatiseerde profilering uit. Soms gaan we na in welke onderwerpen een klant geïnteresseerd kan zijn op basis van zijn of haar vorige les- of productkeuzes.

We delen uw gegevens niet en verkopen deze ook niet aan externe bureaus. Controles op voorwaarden voor geavanceerde lessen worden automatisch verwerkt.

10. WAAR SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

We gebruiken meerdere systemen voor het opslaan van uw gegevens om te voldoen aan mijn contractuele afspraken met klanten.

Over het algemeen wordt er informatie opgeslagen in clouddiensten en op computers in het land waar ik woon, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en Australië.

11. HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?

Medewerkers van Access Consciousness, contractanten en externe bureaus waarmee we samenwerken, hebben allemaal NDA’s ondertekend (Non Disclosure Agreements). Zij zijn ook opgeleid op het gebied van gegevensbescherming.

De opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk via beveiligde toegangspunten voor gebruikers met toestemming om toegang te krijgen tot de informatie.

Contactgegevens
Stedelaan 60
6905 WK Zevenaar
info@coachoort.com
06-19158308

Overige gegevens
KVK-nummer: 70923191
Rekeningnummer:
NL38 INGB 0435955942
BTW-nummer: NL858512610B01

Logo CoachOort

© 2021 CoachOort